Κανονισμός Εξετάσεων

Νέα

Η ΕΑΠ σύμφωνα με τις επικρατούσες ανάγκες για αναβάθμιση και βελτίωση του κανονισμού εξετάσεων προχώρησε στη σχετική αλλαγή.

Ο νέος κανονισμός έχει δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες για μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο αντικειμενική αξιολόγηση.  Ο νέος κανονισμός τίθεται σε ισχύ από 17/4/2014. Αντίστοιχες αλλαγές έγιναν στα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία μπορείτε να δείτε στην ενότητα "Έγγραφα".

pdfΚανονισμός εξετάσεων