Ενημερωτικό δελτίο - Ασπράγγελοι

Νέα

Εκδόθηκε το ανημερωτικό δελτίο για τον περιφερειακό αγώνα αποστάσεων (Λίγκα) - Asprageloi Open 2013

Διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο. Τα σωματεία παρακαλούνται να αποστείλουν εγκαίρως την φόρμα με την συμμετοχή των αθλητών τους. Από την ΕΛΑΟ μας έχουν ενημερώσει ότι δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές αθλητών, των οποίων τα σωματεία έχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

pdfΕνημερωτικό δελτίο