Πρόγραμμα αγώνων 2011.

Νέα

articles

Αγαπητοί κύριοι

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα αγώνων τους 2011 ύστερα από την σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα σωματεία.

Πρωτάθλημα 2011 (FAI cat.2)
1ο σκέλος - Καλέντζι (ΛΕΑΛΠΠΑ) 27-29 Μαΐου
2ο σκέλος - Βόρας - Άρνισσα (Α.Σ. ΠΕΛΛΑ) 21-24 Ιουλίου

Πρωτάθλημα Ακριβείας 2011 (FAI cat.2)
Χανόπουλο - Άρτα (Αερ. Άρτας) - 18-19 Ιουνίου

Περιφερειακός Ακριβείας  (FAI cat.2)
Κορύλοβος Δράμα - (Αίολος) 26-27 Φεβρουαρίου

Περιφερειακός Αποστάσεων  (Leonardo - OLC)
Κόνιτσα (Αερ. Ιωαννίνων) 11-12 Ιουνίου