Αποτελέσματα Εξετάσεων Δράμας 11-12/6/2016

Ανακοινώσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις αναβάθμισης /απόκτησης διπλωμάτων που διοργάνωσε ο Αίολος Δράμας. Ακολουθούν τα αποτελέσματα

 

Επώνυμο

Όνομα

Επίπεδο

Γραπτά

Προφορικά

Πρακτικά

Ολοκλήρωση

Πολυχρονίδης

Πολυχρόνης

Π

148

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Γκαρλιαρίδης

Δημήτριος

Π.Π

113

ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΌΧΙ

Συρόπλης

Νικόλαος

Π.Λ.

145

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τσαπανίδης

Σάββας

Π.Λ.

145

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Τσιρανίδης

Νικόλαος

Π

Χ Χ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κογιός

Αριστοτέλης

Π

Χ Χ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κράκας

Θωμάς

Π

Χ Χ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κλειδαράς

Ηλίας

Π.Π

Χ Χ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Καζάκος

Αθανασιος

Π.Λ.

142

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Domazetovski

Vladimir

Π

130

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Καφετζής

Χρήστος

Π.Λ.

102

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Καρούζος

Παρασκευάς

Π

143

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κουντής

Ιωάννης

Π.Λ.

129

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αθανασίου

Αχιλλέας

Π.Λ.

105

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Καπνιάρης

Κωνσταντίνος

Π.Λ.

120

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Βασιλειάδης

Ιωάννης

Π

142

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κονιός

Γεώργιος

Π.Π

150

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δημάνης

Κωνσταντίνος

Π.Λ.

116

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ