Περιφερειακός Αγώνας- Σαντομέρι 2-4/9/2016

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε το ενημερωτικό δελτίο για τον αγώνα Λιγκας (FAI cat.2) που διοργανώνει η ΛΕΑΛΠΠΑ στο Σαντομέρι από 2 εως 4 Σεπτεμβρίου 2016.

Διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο. Τα σωματεία παρακαλούνται να αποστείλουν εγκαίρως (7 ημέρες πριν τον αγώνα) την φόρμα με την συμμετοχή των αθλητών τους διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές. Εγγραφές αθλητών μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου δεν θα γίνονται δεκτές. Οι ατομικές δηλώσεις δεν σχετίζονται με τις δηλώσεις των σωματείων. Οι αθλητές που θέλουν να συμμετάσχουν πρέπει να ενημερώσουν το σωματείο τους εγκαίρως. Από την ΕΛΑΟ μας έχουν ενημερώσει ότι δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές αθλητών, των οποίων τα σωματεία έχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

pdfΕνημερωτικό Δελτίο

Ιστοσελίδα αγώνα