Σύσταση ασφάλειας

Ανακοινώσεις

Η ΕΑΠ συστήνει την αποφυγή χρήσης της απογείωσης που βρίσκεται στην Αγ. Μαρίνα Αττικής.Η συγκεκριμένη απογείωση έχει περιορισμένο χώρο και δεν δίνει δυνατότητα διόρθωσης ή ακύρωσης κατα την απογείωση. Κρίνεται ως επικίνδυνη για χρήση ειδικά από πιλότους που δεν έχουν εμπειρία.