Σχολείο Εκπαιδευτών

Ανακοινώσεις

Αγαπητοί Κύριοι

Το σχολείο εκπαιδευτών έχει προγραμματισθεί για το διάστημα 16-22 Απριλίου 2012. Σε αυτό θα συμμετέχουν μόνο υποψήφιοι Εκπαιδευτές, και το κόστος υπολογίζεται ενδεικτικά στα 500 ευρώ περίπου ανά άτομο. Το ποσό αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συμμετοχές.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε με email την επισυναπτόμενη φόρμα το αργότερο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.

Το ακριβές ποσό συμμετοχής και ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν στην συνέχεια.

Οι προυποθέσεις συμμετοχής είναι:

1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου επιπέδου
2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν το δίπλωμα ΠΠ για τουλάχιστον 2 έτη.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν στο σχολείο πτυχιακή εργασία σε θέματα σχετικά με εκπαίδευση
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

doc Αίτηση συμμετοχής