Έκδοση Διπλωμάτων Χειριστών

Ανακοινώσεις

Οι άδειες χειριστού Α/Π εκδίδονται από την ΕΑΠ/ΕΛΑΟ μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εξεταστικής και για όσους αεραθλητές έχουν επιτύχει σε αυτές ή σε περίπτωση απώλειας, μετά από αίτηση του σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής

Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή της είναι τα αναγραφόμενα δηλ:

1) ΟΝΟMΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥMΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ όπως αναγράφονται στην Αστυνομική ταυτότητα

2) ΗMΕΡΟMΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

3) MΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ -ΠΡΟΣΩΠΟ ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Έχουν την μορφή της φωτογραφίας και ανάλογα με το επίπεδο του χειριστή είναι :

Πράσινη -Επίπεδο ΠΛ -ΙΡΡΙ3
Μπλέ-Επίπεδο Π -ΙΡΡΙ4 και
Καφέ- Επίπεδο ΠΠ-ΙΡΡΙ5

ακολουθώντας το κατα FAI IPPI rating -International Pilot Proficiency Identification

Οι άδειες αποστέλλονται στα σωματεία όπου ανήκουν οι επιτυχόντες πιλότοι, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Για πτήσεις στο εξωτερικό είναι απαραίτητη η έκδοση και της ΙΡΡΙ κάρτας