Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας ΕΛΑΟ

Ανακοινώσεις

Αίτηση εγγραφής στην ΕΛΑΟ

Κατεβάστε το αρχείο και συμπληρώστε κατά τις οδηγίες:

wordΣε μορφή Word pdf2Σε μορφή Acrobat PDF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η αίτηση συμπληρώνεται στον Η/Υ

2. Η φωτογραφία κολλιέται με κόλλα και σφραγίζεται με την σφραγίδα του σωματείου.

3. Η αίτηση υπογράφεται από τον αεραθλητή και τους γονείς ή κηδεμόνες εφόσον ο αεραθλητής είναι ανήλικος – κάτω των 18 ετών)

4. Συμπληρώνονται τα στοιχεία των γονέων για ανηλίκους

5. Υπογράφεται από τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την ταυτότητα και το γνήσιο της υπογραφής του αεραθλητή και των γονέων – κηδεμόνων.

6. Υποβάλλονται συνημμένα πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

7. Υποχρεωτικά η αίτηση συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο με έγχρωμη φωτογραφία του αθλητή σε μορφή jpg και διαστάσεις ταυτότητας. Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να περιέχει το όνομα του αθλητή.

8. Η αίτηση να έχει πρόσφατη ημερομηνία (δεκτή μέχρι 1 μήνα)