Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς

Ανακοινώσεις

Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ) ακολουθώντας την δομή της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI), συγκροτεί τις Επιτροπές Αεραθλημάτων, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελληνική Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς.

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς (ΕΑΠ) είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τρία (3) Μέλη

Η παρούσα σύνθεση προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 7/3/2021, με θητεία έως το 2024, ακολουθώντας αυτή του Δ.Σ. της ΕΛ.Α.Ο και η λειτουργία της ξεκινά στις 28/3/2021.

Αποτελείται από τους:

Μέλη Η ΕΑΠ εκλέγεται και συγκροτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του « Καταστατικού» της ΕΛ.Α.Ο. Τα μέλη της επιτροπής είναι αιρετά και εκλέγονται από τα σωματεία -μέλη της ΕΛ.Α.Ο. που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Σωματείων της ΓΓΑ και έχουν επαρκή αθλητική δραστηριότητα αλεξιπτωτισμού πλαγιάς

ΘητείαΗ Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς -ΕΑΠ- είναι αιρετή με τετραετή θητεία ακολουθώντας την θητεία του Δ.Σ. της ΕΛΑΟ. Οι αρμοδιότητές της καθώς και οι διαδικασίες λειτουργίας της, περιγράφονται σε διατάξεις του «Καταστατικού», και του «Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων» της ΕΛ.Α.Ο. Η ΕΑΠ, όπως όλες οι Επιτροπές Αεραθλημάτων είναι άτυπα όργανα συμβουλευτικού χαρακτήρα, που σκοπό έχουν την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Λ.Α.O.

H Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίστοιχη επιτροπή της FAI είναι το CIVL -FAI HANG GLIDING AND PARAGLIDING COMMISSION

Αρμοδιότητες της  ΕΑΠ, όπως ορίζονται από το αρ 15.5 του τρέχοντος καταστατικού της ΕΛΑΟ είναι:

Δείτε αναλυτικότερα

Καταστατικό ΕΛΑΟ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπών Αεραθλημάτων