Δευτέρα, Μάρτιος 08, 2021
   
Text Size

Αναζήτηση

Ασφάλιση Αεραθλητών και Σχολών Εκμάθησης Α/Π

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές αγώνων, για συμμετέχοντες σε εξετάσεις της ΕΑΠ/ΕΛΑΟ αλλά και απαραίτητη για κάθε ενασχολούμενο με το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς. Επίσης οι αναγνωρισμένες από την ΕΛΑΟ σχολές εκμάθησης Α/Π είναι υποχρεωτικό να ασφαλίζονται για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση και συμμετοχή σε εξετάσεις των νέων χειριστών και να φροντίζουν για την ασφάλιση των εκπαιδευομένων τους.

Η ΕΛΑΟ για την κάλυψη αστικής ευθύνης αθλητών -μελών της έχει συνάψει Ομαδικό Ασφαλιστήριο με την INTERLIFE όπου τα μέλη σωματείων και οι αθλητές μπορούν να ασφαλίζονται σε ετήσια βάση για την κάλυψη σε εξετάσεις, αγώνες, προπονήσεις και εκπαίδευση κάθε επιπέδου.

Το συμβόλαιο του 2020-21  είναι 10ηνο  και λήγει 28/2/2021

Το κόστος ανά αθλητή είναι 17 €.

Οι αθλητές μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο σωματείο τους και το σωματείο καταρτίζει συγκεντρωτικό πίνακα τον οποίο αποστέλλει στην ΕΑΠ/ ΕΛΑΟ μαζί με το αποδεικτικό κατάθεσης των αντίστοιχων ασφάλιστρων στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Το Ασφαλιστήριο μπορείτε να δείτε εδώ

Σε περίπτωση συμβάντος η δήλωσή του γίνεται μέσω του σωματείου του αθλητή και της ΕΛΑΟ


AXA Αυστρίας
http://www.flugschulen.at/axa/english/index.html
Η ΕΛΑΟ προκειμένου να έχουν οι αναγνωρισμένες σχολές την δυνατότητα να καλύπτουν όλες τις ασφαλιστικές τους ανάγκες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις απαιτήσεις λειτουργίας τους, αλλά και οι αεραθλητές να ασφαλίζονται για ταξίδια, αγώνες στο εξωτερικό, προσωπικά ατυχήματα, επαναπατρισμό κτλ, έχει συνεργαστεί με την εξειδικευμενη σε κάθε είδους αεροπορικές/ αεραθλητικές ασφαλίσεις ,AXA, ώστε οι Έλληνες αεραθλητές και οι σχολές να μπορούν να λαμβάνουν την έκπτωση που η εταιρία παρέχει σε μέλη Εθνικών Ομοσπονδιών -μέλη FAI.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προσφερόμενες παροχές και καλύψεις και να επιλέξουν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους. Στην σχετική φόρμα ασφάλισης που θα υποβάλλουν στην ΑΧΑ θα δηλώνουν το/τα αλεξίπτωτο/α που θα χρησιμοποιούν - μπορούν να δηλωθούν μέχρι 3 αλεξίπτωτα για χρήση από τον ασφαλισμένο.

Στο πεδίο "I am member of following NAC "  ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει "Hellenic Airsports Federation" και στο πεδίο "membership number" τον αριθμό της Αθλητικής Ταυτότητας ΕΛΑΟ του αθλητή.

Ισχύουν οι εκπτώσεις που αναφέρονται για μέλη NAC σε κάθε συμβόλαιο.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com