Τρίτη, Μάιος 30, 2023
   
Text Size

Αναζήτηση

Ενημερωτικό Δελτίο -Συστάσεις Ασφάλειας για το 2017

Σύμφωνα με τον ICAΟ - International Civil Aviation Organization «ασφάλεια πτήσεων είναι η κατάσταση στην οποία ο κίνδυνος για πρόσωπα ή πράγματα μειώνεται και διατηρείται σε ένα αποδεκτό επίπεδο, μέσω μιας συνεχούς διαδικασίας εντοπισμού κινδύνων και διαχείρισης του ρίσκου».

Εστιάζοντας σε αυτό το πολύ σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του Αλ.Πλαγιάς, την ασφάλεια πτήσεων, και έχοντας διανύσει μια χρονιά (2017) με αρκετά ατυχήματα με τραυματισμό των χειριστών, αλλά και συμβάντα χωρίς τραυματισμό, η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς εξέδωσε Ενημερωτικό Δελτίο Ασφάλειας Πτήσεων και Συστάσεις Ασφαλέιας 2017 με σκοπό την καθ’ όλον ενημέρωση:

για σχετικά θέματα που αφορούν στον τομέα της ασφάλειας πτήσεων και των ζητούμενων ενεργειών που, γενικότερα ή ειδικότερα,όπως προκύπτουν απο τα πεπραγμένα του 2017, κρίνονται απαραίτητες και προτείνονται για την πρόληψη και αποφυγή των προβλημάτων που εντοπίζονται στην ασφάλεια.

Η ανάληψη δράσης απο κάθε εμπλεκόμενο για την εξάλειψη ή μείωση των αιτίων που οδηγούν σε συμβάντα, ατυχήματα ή δυστυχήματα είναι ο στόχος και το βασικό ζητούμενο αυτής της ενημέρωσης.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν με κάθε τρόπο όλα τα μέλη των σωματείων και οι συνεργάτες των σχολών για το περιεχόμενο και τις συστάσεις του παρόντος και αναμένουμε να μας γνωστοποιήσετε τις ενέργειές σας προς την κατεύθυνση αυτή, ωστε να προβάλουμε και μέσω της ιστοσελίδας μας τις σχετικές δράσεις σας.

Δείτε το ενημερωτικό δελτίο εδώ

pdfΕνημερωτικό Δελτίο Ασφάλειας

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com