Κυριακή, Αύγουστος 07, 2022
   
Text Size

Αναζήτηση

Σύσταση ασφάλειας

Ανακοινώσεις

Η ΕΑΠ συστήνει την αποφυγή χρήσης της απογείωσης που βρίσκεται στην Αγ. Μαρίνα Αττικής.Η συγκεκριμένη απογείωση έχει περιορισμένο χώρο και δεν δίνει δυνατότητα διόρθωσης ή ακύρωσης κατα την απογείωση. Κρίνεται ως επικίνδυνη για χρήση ειδικά από πιλότους που δεν έχουν εμπειρία.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com