Κυριακή, Αύγουστος 07, 2022
   
Text Size

Αναζήτηση

Πρόγραμμα Αγώνων 2012

Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια ττης υποβολής αιτήσεων από τα σωματεία για την ανάληψη αγώνων για το 2012 το σχετικό πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

  

Πρωτάθλημα Αποστάσεων (FAI cat.2 - PrePWC)

Δράμα (17-22   Ιουνίου 2012*) - Αίολος Δράμας
Οι αρχικές ημερομηνίες (23-29 Ιουνίου) άλλαξαν για τον καλύτερο συνδυασμό με αγώνες του εξωτερικού.

 

Περιφερειακός Αποστάσεων (Λίγκα - FAI cat.2 - Pre PWC)

Εμπεσός  (21-25 Αυγούστου 2012) - Αερ. Αγρινίου

 

Περιφερειακός Αποστάσεων (Λιγκα - FAI cat.2)

Πάτρα  (22-23  Σεπτεμβρίου 2012) - ΛΕΑΛΠΠΑ

 

Πρωτάθλημα Ακριβείας (FAI cat.2)

Άρτα (6-7 Οκτωβρίου 2012) - Αερ. Άρτας

 

* εαν χρειάζεται επιπλέον ημέρα για την εγκυρότητα του πρωταθλήματος τότε και μόνο τότε θα χρησιμοποιηθεί το Σάββατο 23/6/2012 ως αγωνιστική.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com