Τετάρτη, Δεκέμβριος 01, 2021
   
Text Size

Αναζήτηση

Ετήσια συνάντηση σωματείων

Ανακοινώσεις

Η Επιτροπή Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς καλεί τα σωματεία μέλη της ΕΛΑΟ με δραστηριότητα αλεξιπτωτισμού πλαγιάς να προσέλθουν στην ετήσια συνάντηση σωματείων.

Η συνάντηση θα γίνει στα γραφεία της ΕΛΑΟ, στην πρωήν αμερικάνικη βάση του Ελληνικού στις 28 Ιανουαρίου 2012, στις 12:00 μμ.

Τα σωματεία πρέπει να ενημερώσουν το αργότερο μέχρι τις 21 Ιανουαρίου σχετικά με τον εκπρόσωπό τους και να στείλουν τα θέματα που επιθυμούν να τεθούν προς συζήτηση.

Δικαίωμα παρουσίας έχουν τα σωματεία μέλη της ΕΛΑΟ με δραστηριότητα Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς.

Χάρτης και οδηγίες


View elao in a larger map

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com