Τετάρτη, Δεκέμβριος 01, 2021
   
Text Size

Αναζήτηση

Σχολείο Εκπαιδευτών 2012 - Εισηγητές

Ανακοινώσεις

Εν όψη του σχολείου Εκπαιδευτών που θα διεξαχθεί το 2012  η ΕΑΠ καλεί τους εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να εισηγηθούν θέματα, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Για το θέμα αυτό οι εκπαιδευτές μπορούν να απευθυνθούν  στον νεοσυσταθέντα σύλλογο εκπαιδευτών.

Οι ελάχιστες προυποθέσεις είναι:

1. Οι εισηγητές πρέπει να είναι ενεργοί εκπαιδευτές με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα τα τελευταία 2 χρόνια
2. Οι εισηγητές πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτηριο Λυκείου (ή αντίστοιχο)

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να σταλούν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2011 και πρέπει να περιλαμβάνουν εκτός από τα στοιχεία του εκπαιδευτή, και το θέμα που προτίθεται να εισηγηθεί.

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com