Κυριακή, Αύγουστος 07, 2022
   
Text Size

Αναζήτηση

Σχολείο Εκπαιδευτών

Ανακοινώσεις

Αγαπητοί Κύριοι

Το σχολείο εκπαιδευτών έχει προγραμματισθεί για το διάστημα 16-22 Απριλίου 2012. Σε αυτό θα συμμετέχουν μόνο υποψήφιοι Εκπαιδευτές, και το κόστος υπολογίζεται ενδεικτικά στα 500 ευρώ περίπου ανά άτομο. Το ποσό αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συμμετοχές.

Παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε με email την επισυναπτόμενη φόρμα το αργότερο μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου.

Το ακριβές ποσό συμμετοχής και ο τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν στην συνέχεια.

Οι προυποθέσεις συμμετοχής είναι:

1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου επιπέδου
2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν το δίπλωμα ΠΠ για τουλάχιστον 2 έτη.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν στο σχολείο πτυχιακή εργασία σε θέματα σχετικά με εκπαίδευση
4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους.

doc Αίτηση συμμετοχής

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com