Κυριακή, Οκτώβριος 17, 2021
   
Text Size

Αναζήτηση

Συμπληρωματική ανακοίνωση CIVL για τα μη πιστοποιημένα

Ανακοινώσεις

H CIVL εξέδωσε συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με τα μη πιστοποιημένα αλεξίπτωτα, την εξαίρεση τους από τους αγώνες κατηγορίας 1, και την σύσταση της για τους αγώνες κατηγορίας 2

 
pdf Ενημέρωση FAI για τα μη πιστοποιημένα

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com