Κυριακή, Αύγουστος 07, 2022
   
Text Size

Αναζήτηση

Ενημερωτικό δελτίο αγώνα Έδεσσας

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκε το ενημερωτικό δελτίο για τον 2ο αγώνα Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί από 21 εως 24 Ιουλίου 2011 στην Έδεσσα.

Δείτε και την σχετική ανακοίνωση για τα μη πιστοποιημένα αλεξίπτωτα.
20οΠανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 2011
2ο σκέλος τετραήμερη αγωνιστική συνάντηση 2011
FAI category 2
Βορράς(Καιμακτσαλαν) - Παναγιτσα
Ο Αεραθλητικός Σύλλογος ΠΕΛΛΑ, κατόπιν ανάθεσης από την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία διοργανώνει την τετραήμερη αγωνιστική συνάντηση του ΠανελληνίουΠρωταθλήματος 2011, Ά Κατηγορίας, και προσκαλεί όλα τα σωματεία να λάβουν μέρος σε αυτόν.
Τετραήμερη αγωνιστική συνάντηση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (Α΄Κατηγορία) 2010 F.A.I. OPEN, Category 2 event - 21 – 24  ΙΟΥΛΙΟΥ 2011.
Οι αγώνες αυτοί προσμετρούν στην αξιολόγηση των σωματείων
Ο Αγώνας Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αλεξ. Πλαγιάς (Α΄Κατηγορία) 2011 F.A.I. OPEN Category 2 αποτελεί μερικό κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδας που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας το έτος 2012 σε αντίστοιχες υποχρεώσεις
Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου  2011. 
Όσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας  αυτής θα είναι στην ευχέρεια των οργανωτών να τις κάνουν αποδεκτές.
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:
1.Αγώνας
Πανελλήνιος Αγώνας Πρωταθλήματος στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α’ Κατηγορία) . Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο. Μέγιστος αριθμός συμμετοχών στην Α’ κατηγορία 150 αθλητές.
2.Οργανωτής :Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Επίβλεψη: Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς
Εκτέλεση: Αεραθλητικός ΣύλλογοςΠΕΛΛΑ
Διοργανωτική Ομάδα
* Διευθυντής αγώνα:ΑναστάσιοςΠριβαρτιτσανης
* Παρατηρητής αγώνα: Γιώτα Ραπανου.
*Υπεύθυνος Ασφάλειας:ΝικόλαοςΓάτσης
*Υπεύθυνος Μετεωρολογικής ενημέρωσης:
* Υπεύθυνοι Περισυλλογής : Αναστάσιος Γάτσος
* Βαθμολογία :*θα οριστεί από την Ε.Α.Π.
3.Κέντρο των αγώνων: Ανεμοπορίκο  Κέντρο Βορείου Ελλάδος (Παναγίτσα) .
4.Γραμματεία: Ανεμοπορικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος (Παναγίτσα).
5. Τόπος διεξαγωγής Αρνισσα – Παναγίτσα – ζερβη.
6.Είδος Αγώνος:Α΄ Κατηγορία 4ήμερη συνάντηση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 2011, F.A.I. OPEN Category 2.
7.Κανονισμοί Αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς που είναιδημοσιευμένοι στο Internet στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς www.e-a-p.gr ΕΑΠ-Κανονισμός Αγώνων.
8. Αθλητές
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα προσμετρηθούν μόνο όσοι αεραθλητές μέχρι την ημέρα του αγώνα έχουν εκδώσει ταυτότητα ή τουλάχιστον έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο. Οι υπόλοιποι δεν θα είναι στην επίσημη κατάταξη.Σε περίπτωση χρήσης πρωτότυπου ή μη πιστοποιημένου αλεξίπτωτου πλαγιάς ο πιλότος θα πρέπει κατά την στιγμή της εγγραφής του στον αγώνα να παρουσιάσει τα παρακάτω έγγραφα:
α) Σειριακό αριθμό για αναγνώριση
β) Τεστ φορτίου για το συγκεκριμένο μοντέλο και στην συγκεκριμένη διάσταση
γ) Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το συγκεκριμένο πρωτότυπο υπόκειται στα αγωνιστικά στάνταρτ που ορίζει η AFNOR / DHV
δ) Την γραπτή άδεια του κατασκευαστή ότι επιτρέπει στον συγκεκριμένο πιλότο να αγωνισθεί με το πρωτότυπο. Είναι ευθύνη του κάθε πιλότου να έχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν την συσκευή του και να τα παρέχει στους υπεύθυνους του αγώνα, αλλιώς θα αποκλείεται (απόσπασμα από το καν. Αγώνων 2005 παρ 1.6)
9.Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Κάθε αθλητής να είναι επιπέδου στην Α’ Κατηγορία – τουλάχιστον Χειριστής επιπέδου Π.
Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα , όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 20 εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση
10.Έπαθλα
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους νικητές και αναμνηστικά συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες.
11.Υποβολή Ενστάσεων
Ένσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων. Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 15 ΕΥΡΩ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή.
12.Δικαίωμα Συμμετοχής
Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτεται από τους αθλητές που θα συμμετέχουν στον αγώνα:
Δικαίωμα συμμετοχής : 80€ (A' κατηγορία) κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό της.
ΤΡΑΠ. ΛΟΓ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ IBAN:   52614449 IBAN

GR6501205090000000052614449 Αναστάσιος Πριβαρτιτσάνης

από τον αθλητή έως και στις 14/07/2011 και ενημέρωση στο τηλ. +30 6978390547 ή στο Email : flypella@gmail.com Είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία υποβολής συμμετοχών.
Επιπρόσθετη πληρωμή: 20 ευρώ, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το παραπάνω χρονικό όριο (έως 14/7/2011 ). Η συνολική πληρωμή (80+20=100€) θα γίνει στην γραμματεία του αγώνα κατά την τελική εγγραφή του αθλητή. O διευθυντής αγώνων έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτούς αθλητές που δεν θα τηρήσουν το χρονικό όριο πληρωμής.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΠΟΙΝΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κάθε αθλητής μπορεί να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος μόνο σε μία κατηγορία.
13.Συμμετοχή αλλοδαπών
Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών.
14.Πιστοποίηση
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS. Εάν η συσκευή GPS δεν είναι διαδεδομένη, είναι ο πιλότος υπεύθυνος να προσκομίσει το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης GPS/PC.
15.Ελλανόδικος Επιτροπή
Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί στην ενημέρωση αθλητών πριν την έναρξη του αγώνα.
16.Ασφάλιση
Α)Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Θα πρέπει οι αθλητές που επιθυμούν να συμμετέχουν σε αγώνες να ασφαλιστούν για αστική ευθύνη είτε μέσω του σωματείου τους (για την περίπτωση της Interlife),  είτε ατομικά στην ασφαλιστική εταιρία που επιθυμούν (π.χ. ΑΧΑ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια αστικής ευθύνης για τον κάθε αθλητή που επιθυμεί να συμμετέχει στους αγώνες του 2011, και θα πρέπει ο αθλητής να προσκομίσει κατά την εγγραφή του αποδεικτικό έγγραφο της ασφάλισης.Παρακαλούμε για την έγκαιρη οργάνωση των αθλητών καθώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης από τους διοργανωτές των αγώνων Περισσότερη ενημέρωση στο sait της ΕΑΠ www.e-a-p.gr και στο σωματείο σας.
Β)Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ) ή ιδιωτικό, την οποία θα δηλώσουν σε 
σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα.
17. Διακοπή τασκ
Ένα τασκRacetoGoal που διακόπτεται θεωρείται έγκυρο και βαθμολογείται μόνο εάν έχει παρέλθει τουλάχιστον μια ώρα και τριάντα λεπτά από την ώρα εκκίνησης (airstart). Σε περίπτωση που κανένας αγωνιζόμενος δεν έχει τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής τότε ο χρόνος της διακοπής μεταφέρεται 10 λεπτά νωρίτερα από την ώρα που δόθηκε. Εάν έστω και ένας αγωνιζόμενος έχει τερματίσει μέχρι την ώρα της διακοπής τότε ο χρόνος της διακοπής ισχύει όπως δόθηκε.
18.Διαμονή αθλητών
Δωρεάν camping στο χώρο .
Ενδεικτικά στα παρακάτω ενοικιαζόμενα δωμάτια:

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com