Τρίτη, Μάιος 30, 2023
   
Text Size

Αναζήτηση

Έγγραφα

Ανακοινώσεις

Κανονισμοί
pdf2

Κανονισμός Εκπαίδευσης- Έκδοση 2η -2023

Κανονισμός Εξετάσεων Χειριστών και Χειριστών Διθέσιων-Έκδοση 10η -2023

Κανονισμός Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς -Έκδοση 7η -2023
Κανονισμός Αγώνων Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς -Έκδοση 12η -2023

 


CIVL-safepro-para 2021
CIVL-safepro-para-greek (Ελληνική μετάφραση της έκδοσης 2021)
Κανονισμός λειτουργίας ΕΛ.Α.Ο.
Κανονισμός εγγραφών / μετεγγραφών ΕΛ.Α.Ο.
Κανονισμός Ιπτάμενων Αεραθλητικών Συσκευών (ΙΑΣ) της Υ.Π.Α.
Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση του κανονισμού ΙΑΣ

Κανονισμοί Εναέριας Κυκλοφορίας

Έγγραφα Εξετάσεων
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Βασικής Εκπαίδευσης-BOBE

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 2023 -ΝΕΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 2023-ΠΙΛΟΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 2023-ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ 2023-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΙΘΕΣΙΟΥ

Ερωτήσεις Εξετάσεων-ΟΛΕΣ-2020

Ερωτήσεις για ΠΛ 2020

Ερωτήσεις για Π 2020

Ερωτήσεις για ΠΠ 2020

ΔΗΛΩΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Αίτηση ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ σε εξεταστική(ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙς ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Αίτηση ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΙς ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Φόρμα βεβαίωσης SIV
Φόρμα βεβαίωσης SIV
Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε εξετάσεις
Διάφορα
Κατάσταση Εκπαιδευτών Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς 2022
Υπόδειγμα καταστατικού μελών ΕΛ.Α.Ο.
Αίτηση ανάληψης αγώνων
Βοηθητικά έγγραφα αγώνων-zip

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 για συμμετοχή σε αγώνες

Βοηθητικά έγγραφα για την λειτουργία των σωματείων -Οικονομικά -Διοικητικά -zip

Acrobat Reader
MS Word Viewer

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com