Δευτέρα, Ιανουάριος 30, 2023
   
Text Size

Αναζήτηση

Έκδοση Αθλητικής Ταυτότητας ΕΛΑΟ

Ανακοινώσεις

Αίτηση εγγραφής στην ΕΛΑΟ

Κατεβάστε το αρχείο και συμπληρώστε κατά τις οδηγίες:

wordΣε μορφή Word pdf2Σε μορφή Acrobat PDF

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η αίτηση συμπληρώνεται στον Η/Υ

2. Η φωτογραφία κολλιέται με κόλλα και σφραγίζεται με την σφραγίδα του σωματείου.

3. Η αίτηση υπογράφεται από τον αεραθλητή και τους γονείς ή κηδεμόνες εφόσον ο αεραθλητής είναι ανήλικος – κάτω των 18 ετών)

4. Συμπληρώνονται τα στοιχεία των γονέων για ανηλίκους

5. Υπογράφεται από τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την ταυτότητα και το γνήσιο της υπογραφής του αεραθλητή και των γονέων – κηδεμόνων.

6. Υποβάλλονται συνημμένα πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

7. Υποχρεωτικά η αίτηση συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο με έγχρωμη φωτογραφία του αθλητή σε μορφή jpg και διαστάσεις ταυτότητας. Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες και να περιέχει το όνομα του αθλητή.

8. Η αίτηση να έχει πρόσφατη ημερομηνία (δεκτή μέχρι 1 μήνα)


Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com