Τετάρτη, Ιούνιος 26, 2019
   
Text Size

Αναζήτηση

Ενημερωτικό Δελτίο αγώνα Παραμυθιάς 15-17/06/2019

Δημοσιεύτηκε το Eνημερωτικό Δελτίο για τον αγώνα Λίγκας στην Παραμυθιά 15-17 Ιουνίου 2019. Παρακαλούνται τα σωματεία να στείλουν δήλωση αθλητών τους που θα βρείτε στην τελευταία σελίδα του ενημερωτικού Δελτίου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 και να φροντίσουν εγκαίρως για την ασφάλιση των αθλητών τους.

pdfΕνημερωτικό Δελτίο - Παραμυθιά 2019

Ιστοσελίδα αγώνα

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com