Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2019
   
Text Size

Αναζήτηση

Εξετάσεις διθέσιου Α/Π-Άνοιξη 2019

Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς μετά την  διερεύνηση του ενδιαφέροντος /αναγκών για την συμμετοχή σε εξετάσεις αξιολόγησης χειριστών διθέσιου που είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2018, είχε εγκρίνει την διενέργεια δύο εξεταστικών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ενδιαφερομένων αθλητών όλων των σωματείων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΕΑΠ και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες , θα διοργανώσει σεμινάριο -εξεταστική για υποψήφιους χειριστές Διθέσιου τον ΜΑΙΟ του 2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αθλητές που πληρούν όλες τις απαιτήσεις του τρέχοντος κανονισμού αξιολόγησης χειριστών Διθέσιου να επικοινωνήσουν με τα σωματεία και τις σχολές τους προκειμένου να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Τα σωματεία αφού ελέγξουν την επάρκεια των ενδιαφερομένων αθλητών τους,να ενημερώσουν την ΕΑΠ με ένα απλό μαιλ, για τα ονόματά τους.

Παρακαλούνται να  επικαιροποιήσουν το ενδιαφέρον τους ΚΑΙ όσοι αθλητές είχαν δηλώσει ενδιαφέρον τον Σεπτέμβριο.

Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 22η Μαρτίου 2019

Κατόπιν της ημερομηνίας αυτής η ΕΑΠ, αξιολογώντας το δηλωμένο ενδιαφέρον, θα ανακοινώσει αναλυτικές λεπτομέρειες για την διεξαγωγή της εξεταστικής και θα δεχθεί τις τελικές αιτήσεις και τα χαρτιά των υποψηφίων.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com