Τετάρτη, Ιούλιος 24, 2019
   
Text Size

Αναζήτηση

Γενική Προκήρυξη αγώνων ΕΛΑΟ για το 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων που διέπουν την λειτουργία αθλητικών σωματείων, τις διατάξεις του καταστατικού, των διεθνών κανονισμών της FAI, και των εγκεκριμένων ελληνικών κανονισμών, εκδίδει την παρακάτω ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 για όλα τα αεραθλήματα.

Κατηγορίες Αγώνων:

Πανελλήνιοι Αγώνες, Αγώνες Κυπέλλου και Περιφερειακοί Αγώνες, όλων των κατηγοριών των αεραθλημάτων. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε σωματείο, για συμμετοχή στον κάθε αγώνα.

Ημερομηνίες:

Ως συνημμένος πίνακας. Εφόσον αγώνας που περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα αναβληθεί για λόγους ανωτέρας βίας, είναι δυνατόν και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό εσωτερικών διοργανώσεων, να διεξαχθεί και εντός του επομένου έτους.

Οργανωτής:

Οργανωτής των Πανελληνίων Αγώνων ή Πρωταθλημάτων, των αγώνων Κυπέλλου ή των Κριτηρίων για την Εθνική Ομάδα, είναι η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία. Την διεξαγωγή των αγώνων αναλαμβάνουν οι Επιτροπές Αεραθλημάτων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων. Η εκτέλεση των αγώνων είναι δυνατόν να γίνει και από τα σωματεία. Οργανωτής των Περιφερειακών Αγώνων είναι ο φορέας που ζήτησε και ανέλαβε την διοργάνωση (Επιτροπή ή Σωματείο).

Αθλητές:

Κάθε αθλητής για να λάβει μέρος σε οποιαδήποτε εκδήλωση του αγωνιστικού προγράμματος, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ. Οι δηλώσεις στους αγώνες υποβάλλονται μέσω του σωματείου στο οποίο υπάγεται. Κάθε σωματείο εκτός από τους αθλητές, οφείλει να δηλώσει και τον αρχηγό της ομάδας, για κάθε αγώνα. Αρχηγός Ομάδας είναι δυνατόν να είναι και αθλητής που συμμετέχει στους αγώνες. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία ή άλλες Ομοσπονδίες, μέλη της FAI, με τις οποίες η ΕΛΑΟ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ή επίσης με όσα κράτη η ΓΓΑ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας στο οποίο προβλέπεται η διακρατική αθλητική συνεργασία που έχει και πρόβλεψη για τον αεραθλητισμό.

Κανονισμοί Αγώνων

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες αγωνιστικούς κανονισμούς της Διεθνούς Αεροναυτικής Ομοσπονδίας (FAI), καθώς επίσης και με τους αντίστοιχους ελληνικούς που έχουν εκδοθεί από την ΕΛΑΟ, όπου προβλέπονται. Οι ισχύοντες κανονισμοί υπάρχουν και στο Internet, www.fai.org και www.elao.gr , στο τμήμα του κάθε αεραθλήματος. Οι αποφάσεις του Διευθυντή Αγώνα, είναι τελεσίδικες μετά από την επικύρωση τους από την Ελλανόδικο Επιτροπή και στην συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΟ.

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Ο αριθμός συμμετοχών (αθλητές και σωματεία) που θα πρέπει να έχουν δηλώσει συμμετοχή και να είναι παρόντες στην έναρξη του αγώνα, είναι ο παρακάτω ανά αεράθλημα:

Αερομοντελισμός -4 αθλητές ανά κατηγορία -2 σωματεία -ειδικότερα για την κατηγορία pylon 6 αθλητές (2 σειρές)

Αιωροπτερισμός  5 συμμετοχές   -  2 σωματεία

Αλεξιπτωτισμός - 5 συμμετοχές    - 2 σωματεία

Αλεξίπτωτο Πλαγιάς: Αποστ Α κατηγορίας :20 αθλητές- 2 σωματεία Αποστ Β κατηγορίας :10 αθλητές  2 σωματεία

Ακριβείας Προσγειώσεων ΑΠ : 10 αθλητές- 2 σωματεία

Ανεμόπτερα 3 αθλητές

Γεν. Αεροπορία: 8 πληρώματα- 2 σωματεία

Υπερελαφρά: 6 αθλητές ανά κατηγορία -3 σωματεία

Εφόσον οι κανονισμοί της FΑΙ προβλέπουν διαφορετικό ελάχιστο αριθμό συμμετοχών για κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, ισχύει η πρόβλεψη του κανονισμού της FAI.

Προσμέτρηση αγώνων σε δραστηριότητα σωματείων

Οι συμμετοχές σε Πανελλήνιους Αγώνες Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου καθώς επίσης και οι συμμετοχές σε επίσημους διεθνείς αγώνες θα προσμετρήσουν στην δραστηριότητα του κάθε σωματείου για το 2019. Η κάθε Επιτροπή Αεραθλήματος είναι επίσης δυνατόν να ζητήσει από το ΔΣ της ΕΛΑΟ, την διεξαγωγή Περιφερειακών Αγώνων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων. Οι συμμετοχές σε Περιφερειακούς Αγώνες θα προσμετρήσουν στην αξιολόγηση των σωματείων σύμφωνα με την εισήγηση της αντίστοιχης Επιτροπής Αεραθλήματος. Στον πίνακα που επισυνάπτεται υπάρχουν καταχωρημένοι και οι Περιφερειακοί Αγώνες που έχουν εγκριθεί μέχρι αυτή την στιγμή.

Ένταξη του αγώνα στο επίσημο πρόγραμμα αγώνων της FAI :

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των κανονισμών της FAI, υπάρχει η δυνατότητα ένταξης αγώνων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της ΕΛΑΟ, στο πρόγραμμα αγώνων της FAI. Η διαδικασία ένταξης ελληνικού αγώνα στο πρόγραμμα της FAI θα γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προβλέψεις και υποχρεωτικά με την σύμφωνη γνώμη του ΔΣ της ΕΛΑΟ το οποίο θα πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων και να δίνει την έγκριση του. Εφόσον ο αγώνας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα αγώνων της FAI η συμμετοχή των αθλητών σε αυτόν θα πρέπει να ακολουθεί τις προβλέψεις των κανονισμών συμμετοχής στους αγώνες της FAI. Η εγγραφή των αθλητών στην data base της FAI (FAI Sporting License) είναι βασική υποχρέωση.

Απαγορεύεται η ένταξη αγώνα που οργανώνεται στην Ελλάδα σε πρόγραμμα διεθνών αγώνων που δεν είναι υπό την αιγίδα της FAI. Σύμφωνα επίσης με τον αθλητικό νόμο, το καταστατικό της ΕΛΑΟ και τα καταστατικά των σωματείων η οποιαδήποτε πρόσκληση ή συμμετοχή ξένων αθλητών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με την έγκριση της ΕΛΑΟ.

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε αγώνα

Η ΕΛΑΟ σε συνεργασία με την αντίστοιχη Επιτροπή και για κάθε αγώνα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα, θα εκδίδει εγκαίρως (30 ημέρες νωρίτερα τουλάχιστον) αναλυτικό Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο θα αποστέλλεται στα σωματεία εκείνα, τα οποία για το συγκεκριμένο αεράθλημα έχουν υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας σε αθλητές τους. Η ενημέρωση για τους Περιφερειακούς Αγώνες θα γίνεται αντίστοιχα από τον φορέα ή τους φορείς που τους οργανώνουν. Η ενημέρωση για τους αγώνες γίνεται πλέον μόνο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Όλες οι ανακοινώσεις και πληροφορίες για τους αγώνες, και για τα αποτελέσματα τους θα βρίσκονται επίσης στο site της ΕΛΑΟ, στο τμήμα του κάθε αεραθλήματος.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για κάθε εκδήλωση πρέπει να αποστέλλεται στα σωματεία εγκαίρως και σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπάρχουν στον Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων. Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου πρέπει να αποστέλλεται και στην γραμματεία της ΕΛΑΟ υποχρεωτικά. Τα Ενημερωτικά Δελτία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα σχετικά υποδείγματα που υπάρχουν στο site της ΕΛΑΟ στην ενότητα «Χρήσιμα Έγγραφα».

Στο 1ο Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για τον αγώνα καθώς και το έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής. Σε περίπτωση που υπάρχει εφαρμογή για on line καταχώρηση των συμμετοχών από τον οργανωτή, αυτή δεν υποκαθιστά την διαδικασία υποβολής των συμμετοχών μέσω του εντύπου.

Στο 2ο Ενημερωτικό Δελτίο, υποχρεωτικά αναγράφονται οι έγκυρες συμμετοχές καθώς και οτιδήποτε άλλο δεν αναφέρεται στο 1ο Δελτίο. Το ποσό που προβλέπεται για την υποβολή ένστασης, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία της FAI.

Συμμετοχή στους αγώνες.

Η συμμετοχή στους αγώνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της ΕΛΑΟ, θα επιτρέπεται μόνο στους αθλητές των σωματείων που δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με την ΕΛΑΟ. Καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή αν προηγουμένως, η δήλωση συμμετοχής με τους συμμετέχοντες αθλητές, δεν έχει υποβληθεί μέσω του σωματείου και στην γραμματεία της ΕΛΑΟ, το αργότερο μία εβδομάδα νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής, ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο όριο έχει προσδιοριστεί από τον οργανωτή στο ενημερωτικό δελτίο. Η παραπάνω πρόβλεψη υπάρχει στον εγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικών Διοργανώσεων και επισημαίνεται στην Γενική Προκήρυξη για υπενθύμιση και αποφυγή άσκοπων επικοινωνιών για το θέμα αυτό στην διάρκεια του έτους. Το όριο της μίας βδομάδας έχει τεθεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι που χρειάζονται ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον οι αθλητές είναι εγγεγραμμένοι στο αθλητικό μητρώο της ΕΛΑΟ, είναι ασφαλισμένοι και το σωματείο δεν έχει καμία οικονομική εκκρεμότητα με την ΕΛΑΟ και φυσικά να δοθεί η δυνατότητα και ο χρόνος αν κάτι από τα παραπάνω εκκρεμεί, να τακτοποιηθεί εγκαίρως και εντός του διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την διεξαγωγή του αγώνα.

Αναβολή ή Ματαίωση Αγώνα.

Ο οργανωτής δεν θα αναβάλει ή ματαιώνει τον αγώνα χωρίς προηγουμένως να έχει ενημερωθεί η γραμματεία της ΕΛΑΟ

Διευθυντής Αγώνα –Ελλανόδικος Επιτροπή-Κριτές

Ο οργανωτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως το ΔΣ της ΕΛΑΟ και να ζητήσει την έγκριση για τα άτομα που θα απαρτίζουν την Ελλανόδικο Επιτροπή, τον Διευθυντή του Αγώνα και τους κριτές (όπου αυτό προβλέπεται).

Αποστολή Αποτελεσμάτων:

Η γραμματεία της ΕΛΑΟ σύμφωνα με τις προβλέψεις των κανονισμών θα πρέπει να ενημερώνεται με τα προσωρινά αποτελέσματα των αγώνων εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση του αγώνα. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να υπογράφονται από τον Διευθυντή Αγώνα/Αλυτάρχη και τα 3 μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής ώστε να είναι έγκυρα. Τα αποτελέσματα που θα στέλλονται στην ΕΛΑΟ με μέριμνα της εκάστοτε Επιτροπής Αεραθλήματος, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και σε μορφή Excel και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία στα Ελληνικά με την ακόλουθη σειρά. Σειρά κατάταξης, Επώνυμο, Όνομα, Σωματείο, Βαθμολογία. Προαιρετικά μπορεί να περιλαμβάνουν και επιπλέον στοιχεία ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε αεραθλήματος. Το επώνυμο και το όνομα θα πρέπει να συμφωνούν με αυτό της Αθλητικής Ταυτότητας. Αργότερα θα πρέπει να αποστέλλεται και το Φύλλο Αγώνα. Το Φύλλο Αγώνα θα πρέπει να υπογράφεται από τον Διευθυντή Αγώνα/Αλυτάρχη και τα 3 μέλη της Ελλανοδίκου Επιτροπής ώστε να είναι έγκυρο.

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com