Τρίτη, Φεβρουάριος 19, 2019
   
Text Size

Αναζήτηση

Ασφάλιση Αεραθλητών και Σχολών Εκμάθησης Α/Π

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική για όλους τους αθλητές αγώνων αλλά και απαραίτητη για κάθε ενασχολούμενο με το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς. Επίσης οι αναγνωρισμένες απο την ΕΛΑΟ σχολές εκμάθησης Α/Π είναι υποχρεωτικό να ασφαλίζονται για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εκπαίδευση νέων χειριστών και να φροντίζουν για την ασφάλιση των εκπαιδευομένων τους.

 

Η ΕΛΑΟ για την κάλυψη αθλητών -μελών της έχει συνάψει Ομαδικό Ασφαλιστήριο με την INTERLIFE όπου τα μέλη σωματείων και οι αθλητές μπορούν να ασφαλίζονται σε ετήσια βάση. Από το 2019 η ανανέωση θα γίνεται καθε Φεβρουάριο και θα έχει ετησια ισχύ,για την κάλυψη αθλητών σε εξετάσεις, αγώνες και προπονήσεις και εκπαίδευση καθε επιπέδου.

Κόστος 15 € ετησίως

Οι αθλητές μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους στο σωματείο τους και το σωματείο καταρτίζει συγκεντρωτικό πίνακα τον οποίο απαστέλλει στην ΕΑΠ/ ΕΛΑΟ μαζι με το αποδεικτικό κατάθεσης των αντίστοιχων ασφάλιστων στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

Το Ασφαλιστήριο μπορειτε να δείτε εδώ

Σε περίπτωση συμβάντος η δήλωσή του γίνεται μέσω του σωματείου του αθλητή και της ΕΛΑΟ


AXA Αυστρίας
http://www.flugschulen.at/axa/english/index.html
Η ΕΛΑΟ προκειμένου να έχουν οι αναγνωρισμένες σχολές την δυνατότητα να καλύπτουν όλες τις ασφαλιστικές τους ανάγκες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις απαιτήσεις λειτουργίας τους, αλλά και οι αεραθλητές να ασφαλίζονται για ταξίδια, αγώνες στο εξωτερικό, προσωπικά ατυχήματα, επαναπατρισμό κτλ, έχει συνεργαστεί με την εξειδικευμενη σε κάθε είδους αεροπορικές/ αεραθλητικές ασφαλίσεις ,AXA, ωστε οι Έλληνες αεραθλητές και οι σχολές να μπορούν να λαμβάνουν την έκπτωση που η εταιρία παρέχει σε μέλη Εθνικών Ομοσπονδιών -μέλη FAI.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προσφερόμενες παροχές και καλύψεις και να επιλέξουν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες τους. Στην σχετική φορμα ασφάλισης που θα υποβάλλουν στην ΑΧΑ θα δηλώνουν το/τα αλεξίπτωτο/α που θα χρησιμοποιούν - μπορούν να δηλωθούν μέχρι 3 αλεξίπτωτα για χρήση από τον ασφαλισμένο.

Στο πεδίο "I am member of following NAC "  ο ενδιαφερομενος συμπληρώνει "Hellenic Airsports Federation" και στο πεδίο "membership number" τον αριθμό της Αθλητικής Ταυτότητας ΕΛΑΟ του αθλητή.

Ισχύουν οι εκπτώσεις που αναφέρονται για μέλη NAC σε κάθε συμβόλαιο.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com