Τετάρτη, Ιούλιος 18, 2018
   
Text Size

Αναζήτηση

Νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης-CIVL-SAFE PRO PARA

Το 2017 η Επιτροπή της FAI  για το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς και τον Αιωροπτερισμό, CIVL ,αναθεώρησε τον προτεινόμενο σε όλες τις χώρες /μέλη της πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χειριστών Α/Π και παρουσίασε το CIVL-SafePro ένα πλήρες πρόγραμμα ασφαλούς εκπαίδευσης χειριστών αλεξιπτώτου πλαγιάς.

Η Επιτροπή Αλεξιπτώτου Πλαγιάς, με την ουσιαστική συμβολή του αθλητή Κωστή Πρασσά απο την Αερολέσχη Αγρινίου, προχώρησε στην μετάφραση του Προγράμματος αυτού, προκειμένου να μελετηθεί απο τους εκπαiδευτές και τις σχολές και να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στα προγράμματά τους. Πολύ χρήσιμη είναι η μελέτη του προγράμματος απο όλους τους αθλητές και εμπλεκόμενους μιας και περιλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης αλλά και ασφαλούς εξέλιξης και δραστηριοπόιησης στο αεράθλημα σε κάθε επίπεδο που βρίσκεται ο πιλότος. Οι τυχόν επισημάνσεις και παρεμβάσεις απο τους εμπλεκόμενους που θα οδηγούσαν σε συζήτηση/βελτιώσεις/προτάσεις για την ελληνική προσαρμογή του, θα ήταν επίσης χρήσιμες.

Σύμφωνα με το SafePro-Para:

"Το αλεξίπτωτο πλαγιάς αναπτύχθηκε γρήγορα και εξελίχθηκε σε μια ώριμη δραστηριότητα, συγκρίσιμη με κάθε άλλη μορφή αεροπορίας λόγω της πολυπλοκότητάς της, των εκπαιδευτικών απαιτήσεων και της εστίασης στην ασφάλεια. ...δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο για να αποκτήσουν νέες ικανότητες με ασφαλή τρόπο. Συνήθως, την πρώτη περίοδο αυτό γίνεται με συγκροτημένη εκπαίδευση...

Για να γίνει αυτό πιο σαφές, σήμερα δεν υπάρχει λόγος κάποιος να μάθει να πετάει μόνος του. Οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία θα ήταν άχρηστη και η πιθανότητα ατυχήματος πολύ μεγάλη. Τα πρώτα χρόνια, κάποια ατυχήματα ήταν αναπόφευκτα λόγω της πρωτοποριακής φύσης του αθλήματος ... ενώ άλλα θα μπορούσαν να αποφευχθούν απλά μέσω της σωστής εκπαίδευσης.

Από την ανάλυση ατυχημάτων λόγω υπαιτιότητας του πιλότου, πολλές έρευνες δείχνουν ότι αυτά συνέβησαν λόγω λαθασμένης ψυχικής συμπεριφοράς. Η καλύτερη γνώση ή ικανότητα δεν μειώνουν απαραίτητα το ρίσκο ατυχήματος (ομοιόσταση κινδύνου), αλλά μειώνουν το προσωπικό ρίσκο σε αποδεκτά επίπεδα. Φυσικά, η γνώση είναι στοιχειώδης παράγοντας για την αξιολόγηση και μέτρηση του κινδύνου, ενώ η καλύτερη ικανότητα μπορεί να σώσει τον πιλότο από ιδιαίτερες καταστάσεις. Πάνω απ’ όλα όμως, είναι σημαντικό για τον πιλότο να υιοθετήσει μία σωστή στάση, μειώνοντας το επίπεδο του αποδεκτού ρίσκου. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να μάθει να γνωρίζει τον εαυτό του, τις ψυχικές του δυνάμεις και αδυναμίες και να ελέγχει το άγχος και τα συναισθήματά του.

Ατυχήματα συμβαίνουν επίσης όταν ο πιλότος κάνει ένα βήμα σε μεγαλύτερο επίπεδο. Ένα σωστό σύστημα εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να εξομαλύνει αυτά τα βήματα με φυσική εξέλιξη των ικανοτήτων του πιλότου. Μία κλασσική καμπύλη μάθησης είναι προβλέψιμη, που σημαίνει ότι τα βασικά βήματα οδηγούν σε μεγάλη εξέλιξη στην αρχή, ενώ στη συνέχεια η πολλή εξάσκηση οδηγεί σε οφέλη μικρότερου μεγέθους. Συνίσταται τα πρώτα στάδια εξέλιξης να γίνονται υπό την εποπτεία ενός εκπαιδευτή που θα επιμορφώσει τον μαθητή ώστε να αποκτήσει τη σωστή συμπεριφορά για τη μελλοντική ανάπτυξη της αυτονομίας του.

Το πρόγραμμα SafePro πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας οδηγός (εξ’ου και ο τίτλος: Ένα πρόγραμμα) για τις Ομοσπονδίες που θέλουν να αναπτύξουν τα δικά τους προγράμματα. Το βασικό σημείο είναι ότι όλοι οι οργανισμοί (εθνικές ομοσπονδίες, σωματεία και η CIVL) συμφωνούν σε ένα βασικό επίπεδο για κάθε στάδιο, ώστε ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα να μπορούν να υπάρχουν ισότιμα στοιχεία.

Το πρόγραμμα βοηθά τους συμμετέχοντες να εξελιχθούν με ασφάλεια και να γίνουν πραγματικοί αεροπόροι. Θα πρέπει να είναι ικανοί να απολαμβάνουν την ομορφιά και την ελευθερία του αθλήματος χωρίς να διακινδυνεύουν τραυματισμό ή άλλους περιορισμούς. Οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται χρόνο εξέλιξης προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν μόνοι και βάσει του σκοπού που προαναφέρθηκε. Αυτό αναπτύσσεται πιο αποτελεσματικά, ευχάριστα και με ασφάλεια μέσω ενός προγράμματος που παρέχει κίνητρα. Η λειτουργική ελευθερία των μαθητών επεκτείνεται βαθμιαία, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια, με τη διάσπαση της μάθησης σε εύκολα αναγνωρίσιμα δομικά στοιχεία.

Δείτε το αναλυτικά στα ελληνικά εδώ:

pdfSafe Pro PARA 2017-GREEK

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com