Σάββατο, Σεπτέμβριος 26, 2020
   
Text Size

Αναζήτηση

Περιφερειακός Αγώνας- Καλάβρυτα 6-8/5/2016

Εκδόθηκε το ενημερωτικό δελτίο για τον αγώνα Λιγκας (FAI cat.2) που διοργανώνει η ΛΕΑΛΠΠΑ στα Καλάβρυτα από 6 εως 8 Μαΐου 2016.

Διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό δελτίο. Τα σωματεία παρακαλούνται να αποστείλουν εγκαίρως (7 ημέρες πριν τον αγώνα) την φόρμα με την συμμετοχή των αθλητών τους διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές. Εγγραφές αθλητών μετά την παρέλευση του χρονικού ορίου δεν θα γίνονται δεκτές. Οι ατομικές δηλώσεις δεν σχετίζονται με τις δηλώσεις των σωματείων. Οι αθλητές που θέλουν να συμμετάσχουν πρέπει να ενημερώσουν το σωματείο τους εγκαίρως. Από την ΕΛΑΟ μας έχουν ενημερώσει ότι δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές αθλητών, των οποίων τα σωματεία έχουν οικονομικές εκκρεμότητες.

 pdfΕνημερωτικό Δελτίο

Ιστοσελίδα αγώνα

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com