Δευτέρα, Δεκέμβριος 17, 2018
   
Text Size

Αναζήτηση

Flying Rules

Greek Flying Rules

E.A.P. , the Paragliding Commission of the Hellenic Airsports Federation would like to welcome all foreign pilots in Greece.

In our country  there are aprox. 300 flying sites for paragliding. Details may be found in the flying-site database here:
http://www.sky.gr/leonardo/takeoffs/GR/alltimes/brand:all,cat:1,club:all,pilot:0_0

Before flying at a new site, please contact the local club. For specific information please contact us

1. Licenses
An IPPI-Card and a national license is mandatory for all foreign pilots. Minimum ratings are Parapro stage 3 for unsupervised flying and stage 4 for cross-country flights. With lower stages, flying is allowed under the supervision of a certified instructor. Tandem-flights may be only made by pilots in possession of a valid Greek Tandem-License or a respective permit from the Hellenic Airsports Federation.

2. Insurance
Civil liability insurance is mandatory, insurance coverage must be at least 30 thousand Euros.

3. Equipment Regulations
In Greece, all pilots must carry a rescue-parachute. Guest pilots are permitted to fly equipment satisfying the current airworthiness requirements and regulations of their homeland but always according to the suggestions of the manufacturer.

General Rules

  1. Motor driven aircraft must always give way to paragliders and hanggliders.
  2. When flying on a head on collision course in the free air space: Both pilots should give way to the right
  3. When flying on a collision course near a slope: The pilot who has the slope on the left must give way to the right.
  4. If two aircraft are approaching each other on a converging course: The pilot coming from the left must give way
  5. Always overtake on the right
  6. The first pilot to enter a thermal, determines the direction of rotation: All other pilots joining later must circle in the same direction.
  7. If during thermaling a glider is ascending faster than the one higher, the pilot of the higher glider must allow the lower one to ascend safely by leaving the thermaling course.
  8. Tandem gliders must be given priority.
  9. Flying in clouds is not allowed.
  10. During landing procedure priority must be given to the glider with lower altitude.

We wish you many pleasant flights in Greece.

Please do not hesitate to contact us

azoom.ch

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com