Δευτέρα, Δεκέμβριος 17, 2018
   
Text Size

Αναζήτηση

Έγγραφα

Κανονισμοί
pdf2 Κανονισμός Εκπαίδευσης

Κανονισμός Εξετάσεων-Έκδοση 8η -2014

Κανονισμος Εξετάσεων- Έκδοση 9η-2018

Κανονισμός αξιολόγησης Χειριστών Διθέσιου
Κανονισμός Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς
Κανονισμός Αγώνων Αλεξιπτωτισμού Πλαγιάς
CIVL-safepro-para
CIVL-safepro-para-greek (Ελληνική μετάφραση)
Κανονισμός λειτουργίας ΕΛ.Α.Ο.
Κανονισμός εγγραφών / μετεγγραφών ΕΛ.Α.Ο.
Κανονισμός Ιπτάμενων Αεραθλητικών Συσκευών (ΙΑΣ) της Υ.Π.Α.
Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. με τη δημοσίευση του κανονισμού ΙΑΣ
Κανονισμοί Εναέριας Κυκλοφορίας
Έγγραφα Εξετάσεων
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Βασικής Εκπαίδευσης

Αίτηση εξεταζομένου Π.Λ.

Αίτηση εξεταζομένου Π.Λ.-ΝΕΑ!

Αίτηση εξεταζομένου Π.

Αίτηση εξεταζομένου Π.-ΝΕΑ!

Αίτηση εξεταζομένου Π.Π.

Αίτηση εξεταζομένου Π.Π. ΝΕΑ!

Ερωτήσεις Εξετάσεων
Τεστ Εξετάσεων
Αίτηση Σωματείου για διοργάνωση εξετάσεων
Αίτηση συμμετοχής σε εξεταστική διθέσιου
Φόρμα βεβαίωσης SIV
Φόρμα βεβαίωσης SIV
Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε εξετάσεις
Διάφορα
Κατάσταση εκπαιδευτών αλεξιπτωτισμού πλαγιάς
Υπόδειγμα καταστατικού μελών ΕΛ.Α.Ο.
Αίτηση ανάληψης αγώνων
Βοηθητικά έγγραφα αγώνων
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 για συμμετοχή σε αγώνες

 

Acrobat Reader
MS Word Viewer

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com