Τετάρτη, Οκτώβριος 17, 2018
   
Text Size

Αναζήτηση

Έκδοση Διπλωμάτων

Οι άδειες χειριστού Α/Π εκδίδονται μετά την συμπλήρωση της εκάστοτε εξεταστικής και για όσους πιλότους έχουν επιτύχει σε αυτές, με την αποστολή της σχετικής φόρμας από τα σωματεία. Οι άδειες αποστέλλονται στα σωματεία όπου ανήκουν οι επιτυχόντες πιλότοι, σε ηλεκτρονική μορφή (pdf)

Το έγγραφο της δήλωσης σε αρχείο word .doc

 

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com