Τετάρτη, Οκτώβριος 16, 2019
   
Text Size

Αναζήτηση

Εγγραφή στην ΕΛΑΟ

Αίτηση εγγραφής στην ΕΛΑΟ

Η ΕΛ.Α.Ο. ανακοίνωσε ότι για την έκδοση νέων αθλητικών ταυτοτήτων και έγκριση της αθλητικής ιδιότητας των αθλητών πρέπει τα σωματεία να παρουσιάσουν συμπληρωμένη την παρακάτω αίτηση για κάθε αθλητή τους πριν την έναρξη της αθλητικής περιόδου (δηλ. μέχρι τις 30 Απριλίου 2004).

wordΣε μορφή Word pdf2Σε μορφή Acrobat PDF
Μήνυμα ΕΛ.Α.Ο.

Από τον Δεκέμβριο του 2003 έχουν ενημερωθεί τα σωματεία για την έγκριση του κανονισμού εγγραφών και μεταγραφών και ότι συνεπάγεται από αυτό. Μέχρι αυτή την στιγμή πάρα πολύ λίγα σωματεία έχουν ανταποκριθεί και έχουν στείλει τις σχετικές αιτήσεις συμπληρωμένες.

Η διαδικασία για την έκδοση της ταυτότητας είναι χρονοβόρα και οι αγώνες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή αν το σωματείο ή ο αθλητής δεν προσκομίσει το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδεται φέτος για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ. Εξυπακούεται ότι άκυρη συμμετοχή δεν επιχορηγείται.

Παρακαλώ να ενημερώσετε τα σωματεία σχετικά. Η διαδικασία για την έκδοση και ενημέρωση της ΓΓΑ ξεπερνά την μία βδομάδα και στο διάστημα αυτό δεν υπολογίζεται ο χρόνος για την ταχυδρομική αποστολή των ταυτοτήτων.

Επίσης παρατηρείτε ότι χωρίς καμία ενημέρωση της Ομοσπονδίας σωματεία στέλνουν προσκλήσεις για συμμετοχή σε εκδηλώσεις του επισήμου προγράμματος της ΕΛΑΟ.

Τα ενημερωτικά δελτία των αγώνων του επίσημου προγράμματος θα στέλνονται ΜΟΝΟ μέσω της γραμματείας της ΕΛΑΟ. Σε αντίθετη περίπτωση η εκδήλωση δεν θεωρείται έγκυρη, δεν επιχορηγείτε και τα αποτελέσματα της δεν προσμετρούν στην αξιολόγηση των σωματείων.

Με απόφαση του ΔΣ τα δελτία για τους αγώνες αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά ή με email.


Αντώνης Παπαδόπουλος
Γεν. Γραμματέας

ΟΔΗΠΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1. Η αίτηση συμπληρώνεται με κεφαλαία γράμματα στην γραφομηχανή ή στον Η/Υ
2. Η φωτογραφία κολλάτε με κόλλα και σφραγίζεται με την σφραγίδα του σωματείου
3. Η αίτηση υπογράφεται από τον αεραθλητή (και τους γονείς ή κηδεμόνες εφόσον ο αεραθλητής
είναι ανήλικος - κάτω των 18 ετών)
4. Συμπληρώνονται τα στοιχεία των γονέων για ανηλίκους
5. Υπογράφεται από τον ιατρό που τον εξέτασε ή επισυνάπτετε ή σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση που ο αθλητής
υποβάλλεται σε εξετάσεις στο ΙΚΑ αρκεί αντίγραφο θεωρημένο της εξέτασης.
6. Υπογράφεται από τον Γεν. Γραμματέα του σωματείου ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την ταυτότητα και το γνήσιο  της υπογραφής του αεραθλητή . των γονέων - κηδεμόνων.
7. Υποβάλλεται συνημμένο θεωρημένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας
8. Αποφεύγετε διορθώσεις στην αίτηση.
9. Η αίτηση να έχει πρόσφατη ημερομηνία (δεκτή μέχρι 1 μήνα)

Η πιστοποίηση από ιατρό δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει στο έγγραφο της ΕΛΑΟ. Μπορεί να γίνει η βεβαίωση και σε ανάλογο έγγραφο του ιατρού το οποίο πρέπει να προσκομισθεί.

Εναλλακτικά μπορούν τα σωματεία να προσκομίσουν από μια φωτογραφία του κάθε αθλητή σε ηλεκτρονική μορφή (προτεινόμενη ανάλυση 300 dpi)

Η υποβολή της αίτησης αυτής είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορούν οι πιλότοι να συμπεριληφθούν στους αθλητικούς καταλόγους της Ομοσπονδίας και συνεπώς να μπορούν να πάρουν μέρος σε  αγώνες.

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com