Δευτέρα, Φεβρουάριος 17, 2020
   
Text Size

Αναζήτηση

Κάρτα Υγείας Αεραθλητή, από 31/07/ 2019

Η ΕΛΑΟ ενημέρωσε τα αεραθλητικά σωματεία σχετικά με την ετήσια Κάρτα Υγείας Αθλητή η οποία θα εφαρμοστεί  από τις 31 Ιουλίου 2019 και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση για συμμετοχή σε αγώνες:

"Σύμφωνα με το Νόμο 4479/2017 και ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018, για την αγωνιστική περίοδο 2019 θα ισχύει η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ, η οποία θα πρέπει προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο Διευθυντή  του Αγώνα και θα αποτελεί βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτόν. Ισχύει για κάθε είδους αθλητική εκδήλωση αγωνιστικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, όσοι αθλητές και αθλήτριες είναι ήδη κάτοχοι Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, πρέπει να σφραγίσουν τη νέα κάρτα, η οποία και θα έχει ισχύ για ένα χρόνο"

Επιπλέον η ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ θα αποτελεί πλέον συνοδευτικό έγγραφο για την έκδοση ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ της ΕΛΑΟ :

"για την έκδοση Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, εκτός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη η πρωτότυπη ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ. Η κάρτα, θα επιστρέφεται στον σύλλογο μαζί με το δελτίο"

Κάθε αθλητής εκτυπώνει το παρακάτω pdf αρχείο και το παραδίδει συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία στο σωματείο του.

Οι υποχρεωτικές εξετάσεις είναι: 1)Κλινική εξέταση 2) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και 3) ηλεκτροκαρδιογράφημα.
Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ

Τα σωματεία συγκεντρώνουν τις κάρτες των αθλητών τους και τις αποστέλλουν για θεώρηση στην ΕΛΑΟ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΟ η γνωστή ταχυδρομική θυρίδα συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά  μέχρι επόμενης ενημέρωσης για την καινούρια ταχυδρομική διεύθυνση στην νέα έδρα της.

pdfΚάρτα Υγείας Αθλητή

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com